68/121 ม.10 บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140,
ID Line : d9465

P-150

P-150

พัดพลาสติก PP "ptt"

ขนาด 6.5 นิ้ว