68/121 ม.10 บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140,
ID Line : d9465

P-188

P-188 พัดพลาสติก PP  "SME"

ขนาด 6.5 นิ้ว