68/121 ม.10 บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140,
ID Line : d9465

P-219

P-219

พัดพลาสติก พัดPP " BAR.B.Q  PLAZA "

ขนาด 6.5 นิ้ว