68/121 ม.10 บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140,
ID Line : d9465

P-247

P-247

พัดพลาสติกPP " พฤกษาคอนโด ป่าตอง " 

ขนาด 6.5" x 6.5"