68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-265

P-265

พัดพลาสติกPP ทรงไดคัท

ขนาด 7.5"x6.5"