68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

115

115

อะไหล่พวงกุญแจ ห่วงโซ่ปั้มกะสามเหลี่ยม

 

ขนาด 21.4-25.4 มิล