68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

118M

118M

อะไหล่พวงกุญแจ ห่วงใหญ่แบนต่อโซ่ขนาดกลาง(ต่อเกี่ยว18วงใหญ่)