68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

121M

121M

อะไหล่พวงกุญแจ ห่วงใหญ่แบนต่อโซ่ขนาดกลาง(ต่อเกี่ยว18วงเล็ก)

 

ขนาด 25.3-30.1 มิล