68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

415

415

อะไหล่พวงกุญแจ ห่วงลายข้อกลาง

 

ขนาด 24.6-29 มิล