68/121 ม.10 บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140,
ID Line : d9465

P-146

P-146
กระเป๋าผ้าดิบเนื้อกลาง (เนื้ออย่างดี) "ผึ้งน้อย"
ขนาด 12x15 นิ้ว