68/121 ม.10 บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140,
ID Line : d9465

P-180

P-180 หมวกแก็ป " CHIANGRAI UNITED " (ผ้าพีทสีขาว ปัก 2ต่ำแหน่ง)