68/121 ม.10 บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140,
ID Line : d9465

P-189

P-189 ที่ติดตู้เย็น เรซิ่น

ขนาด 10.5 x 6 ซ.ม.